Naplánuj si kite trip Vyber si ideální destinaci ve zvoleném termínu,
nebo využij připravených tripů skupiny windsoul.
live the kiteboarding happiness

live the kiteboarding
happiness

beta
KITE BOARDING WORLD

KITE
BOARDING WORLD

beta
KITE BOARDING WORLD

KITE
BOARDING WORLD

beta

Obchodní podmínky

Naše filozofie

Naším cílem je usnadnit poznávání kiteboardingových spotu, a to tím, že nabízíme ty nejlepší místa na světě společně s ubytováním a kite centry . Abychom dosáhli stanoveného cíle, uplatňujeme tuto filozofii:
Záleží nám na Vás, a proto je naš zákaznický servis dostupný nejen v českém, ale i anglickém jazyce.
Přinášíme Vám více než 200 světových kiteboardingových spotu, Přes 800 ubytování od luxusních možností po jakékoli ubytování, které nejlépe vyhovuje Vašim potřebám, ať už se jedná o hotel, motel, hostel, penzion nebo cokoli jiného.
Přinášíme pro Vás a usnadňujeme Vám výběr kite center v daných destinacích.    
Jsme Vám k dispozici 12/7: Náš zákaznický servis je dostupný 12 hodin denně – 7 dní v týdnu – 365 dní v roce, v anglickém a českém jazyce.
Nasloucháme Vám, a máme letité zkušenosti o potřebách cestovatele za kiteboardingem, proto je naše platforma navržena tak, aby Vám (našim uživatelům) ve všech směrech vyhovovala
Na Vašem názoru nám záleží, a proto uveřejňujeme necenzurované hodnocení ubytováni a kitecenter (od hostů, kteří byli skutečně ubytováni v daném ubytování)
Poskytujeme vám informativní a uživatelsky přívětivou webovou stránku.

Úvod do všeobecných podmínek
Tyto smluvní podmínky, které mohou být čas od času pozměněny, se vztahují na všechny naše služby, které jsou poskytovány přímo nebo nepřímo (prostřednictvím distributorů) on-line, přes mobilní zařízení, e-mailem nebo telefonicky. Navštívením a prohlížením naší (mobilní) webové stránky, jejím použitím nebo použitím jakékoli naší aplikace přes libovolnou platformu (dále společně označováno jako "platforma"), a/nebo provedením rezervace potvrzujete, že jste si přečetl/a níže uvedené smluvní podmínky (včetně prohlášení o ochraně soukromí), a že jste jim porozuměl/a a souhlasíte s nimi.

Tyto stránky, jejich obsah i infrastruktura, služba on-line rezervací ubytování a služeb kite center poskytovaná na těchto stránkách a prostřednictvím webové stránky jsou vlastněny, provozovány a poskytovány společností Windsoul s.r.o. pouze pro osobní, nekomerční účely a podléhají níže uvedeným smluvním podmínkám. Vztah mezi námi a poskytovateli služeb cestovního ruchu se řídí konkrétními podmínkami, které určují obchodní vztah (B2B) s každým z poskytovatelů služeb cestovního ruchu. Každý z poskytovatelů služeb cestovního ruchu má vůči Windsoul s.r.o profesionální závazky které vyplývají z toho, že své služby poskytuje a/nebo zpřístupňuje na nebo přes windsoul.cz (týká vztahů business-to-business (B2B) i vztahů business-to -consumer (B2C)). Upozorňujeme, že poskytovatelé služeb cestovního ruchu mají, kromě všeobecných podmínek a informací uvedených na webové stránce, právo uplatňovat a/nebo vyžadovat plnění vlastních podmínek a pravidel na přístup a využívání služeb cestovního ruchu (které mohou zahrnovat body týkající se vyloučení odpovědnosti).

0. Definice
Výrazy jako „windsoul.cz“, „my“, „nás“ nebo „naše“ odkazují na Windsoul s.r.o., společnost s ručením omezeným, která podléhá zákonům České Republiky a sídlí na adrese Dlouhá 732/31 Staré město, 110 00, Praha, Česká Republika. „Platformou“ se rozumí (mobilní) webová stránka a aplikace, jejím prostřednictvím které je služba zprostředkování poskytována a kterou vlastní, řídí, spravuje, udržuje a/nebo hostí windsoul.cz. „Služby cestovního ruchu“ označují různé služby a produkty cestovního ruchu, které si vy můžete od poskytovatelů služeb cestovního ruchu objednat, zakoupit, pronajmout nebo rezervovat.

„Poskytovatelem služeb cestovního ruchu“ se rozumí poskytovatelé ubytování a sportovních center (např. hotely, motely, apartmány, bed & breakfasts, kite centra, kite školy), poskytovatelé dopravních služeb (např. pronájem aut, výletní plavby, vlaky, letištní transfery, autobusové zájezdy), cestovní agentury, poskytovatelé cestovního pojištění nebo jakékoli další související produkty a služby, které je možné rezervovat prostřednictvím platformy (ať už B2B nebo B2C).

„Služba zprostředkování“ znamená on-line nákup, objednávku, (zprostředkovanou) platbu nebo rezervační služby nabízené nebo umožněné společností windsoul.cz, které se vztahují na různé produkty a služby nabízené poskytovateli služeb cestovního ruchu prostřednictvím platformy.

Rezervace služeb cestovního ruchu znamená objednání, zakoupení, zaplacení a rezervování služeb cestovního ruchu.

1. Rozsah a povaha našich služeb
Prostřednictvím platformy poskytují společnost (windsoul s.r.o. a její (distribuční) partneři on-line platformu, přes kterou mohou poskytovatelé služeb cestovního ruchu v rámci své podnikatelské činnosti (B2C nebo B2B) propagovat, inzerovat, prodávat a nabízet své produkty a služby k objednání, zakoupení, pronájmu a rezervaci a přes kterou mohou návštěvníci platformy nacházet, vyhledávat, porovnávat , objednávat, rezervovat, zakoupit nebo zaplatit (tj. služba zprostředkování). Využitím služby zprostředkování (např. rezervací služeb cestovního ruchu prostřednictvím služby zprostředkování) vstupujete do přímého (právně závazného) smluvního vztahu s poskytovatelem služeb cestovního ruchu, u kterého si vytvoříte rezervaci nebo objednáte produkt či službu (podle relevance). Od okamžiku, kdy provedete rezervaci služeb cestovního ruchu, jednáme výhradně jako prostředník mezi vámi a poskytovatelem služeb cestovního ruchu, který předá informace o vaší rezervaci příslušnému poskytovateli a pošle vám jeho jménem e-mail s potvrzením rezervace. Společnost windsoul s.r.o. neprodává, nepronajímá, ani nenabízí žádné produkty nebo služby v oblasti cestovního ruchu.

Při poskytování služeb zprostředkování zveřejňujeme informace, které jsou založeny na informacích poskytnutých poskytovateli služeb cestovního ruchu. Poskytovatelé služeb cestovního ruchu, kteří služby na platformě propagují, mají přístup do našeho systému a extranetu a jsou plně odpovědná za aktualizaci cen, dostupnosti, podmínek a dalších relevantních informací zobrazených na naší platformě. Přestože při vykonávání služeb zprostředkování zapojujeme přiměřenou péči a schopnosti, neověřujeme, a proto Vám nemůžeme zaručit, že všechny informace jsou přesné, úplné a správné. Také nemůžeme nést odpovědnost za chyby (včetně prokazatelných a typografických chyb), přerušení (z důvodu jakéhokoli dočasného a/nebo částečného selhání, opravy, aktualizace nebo údržby naší platformy apod.), nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé informace a nedodání informací. Za přesnost, úplnost a správnost (popisných) informací (včetně cen/vstupného, podmínek a dostupnosti) zobrazených na naší platformě je vždy odpovědný poskytovatel služeb cestovního ruchu. Naše platforma by neměla být považována za doporučení nebo potvrzení kvality, úrovně služeb nebo hodnocení dostupných poskytovatelů služeb cestovního ruchu (nebo jejich zařízení, prostor, vozidel a hlavních či vedlejších produktů nebo služeb).

Služby zprostředkování poskytujeme pouze pro osobní a nekomerční účely. Proto nesmíte znovu prodávat, odkazovat na (deep linking), užívat, kopírovat, monitorovat (např. pavouky nebo technikou scraping), zobrazovat, stahovat a reprodukovat obsah, informace, software, rezervace, kupóny, produkty a služby dostupné na naší platformě za jakýmkoli komerčním nebo konkurenčním účelem.

2. Ceny
Ceny nabízené poskytovateli služeb cestovního ruchu na naší platformě jsou velmi výhodné. Všechny ceny za služby cestovního ruchu uvádíme včetně DPH a dalších daní (podléhají změnám) a poplatků, pokud není na naší platformě nebo v e-mailu s potvrzením rezervace/kuponu uvedeno jinak. Příslušné poplatky a daně (včetně turistické daně / městských daní) mohou být poskytovatelem služeb cestovního ruchu účtovány v případě nedostavení se nebo storno poplatku.
Přepočet měn slouží pouze k informačním účelům a neměl by být považován za přesný a aktuální; skutečné částky mohou být jiné.
Evidentní chyby a nepřesnosti (včetně překlepů) nejsou zavazující.
Všechny speciální nabídky jsou patřičně označeny. Pokud označeny nejsou, nemůžete si odvozovat žádná práva v případě zřejmých chyb a nepřesností.

3. Soukro
Windsoul s.r.o respektuje Vaše soukromí..

4. Zprostředkování služeb zákazníkům
Windsoul s.r.o vám není účtován poplatek.

Pokud není uvedeno jinak, naše služby jsou zdarma. Na rozdíl od mnoha jiných společností Vám nebudeme účtovat za naše služby žádné poplatky, ani přidávat jakékoliv dodatečné (rezervační) poplatky k ceně. Poskytovateli služeb cestovního ruchu zaplatíte částku uvedenou v rezervaci (a pokud nejsou uvedeny v ceně – také relevantní daně a poplatky (pokud je relevantní).

Poskytovatelé služeb cestovního ruchu platí společnosti Windsoul.cz provizi (tj malé procento z ceny produktu) (např. ceny pokoje) co koncový uživatel využije službu nebo produkt nabízený poskytovatelem služeb cestovního ruchu (např. host se ubytuje a za svůj pobyt zaplatí). Poskytovatelé služeb cestovního ruchu si mohou zlepšit pozici na platformě zaplacením vyšší provize (použitím nástroje na zvýšení viditelnosti). Použití nástroje na zvýšení viditelnosti (zaplacením vyšší provize výměnou za lepší pozici na platformě) je na uvážení každého poskytovatele služeb cestovního ruchu a může být za určitých podmínek a pro určité produkty využito. Algoritmus pro ranking na platformě bere platbu vyšší provize při určování výchozí pozice v úvahu. Preferování partneři platí vyšší provizi výměnou za lepší pozici na platformě.

Za účelem propagace produktů formou B2B a/nebo B2C budou na platformě zveřejněni pouze ti poskytovatelé služeb cestovního ruchu, kteří mají s windsoul.cz obchodní vztah (určený smlouvou). Windsoul.cz není otevřená platforma (jako je např. Amazon či eBay) s možností inzerce produktů konečnými uživateli (nejedná se o C2C platformu); Windsoul.cz nedovoluje soukromým osobám nabízet nebo prodávat produkty na nebo přes Windsoul.cz .

5. Platební karta a bankovní převod
V některých případech nabízejí někteří poskytovatelé služeb cestovního ruchu možnost zaplacení rezervací služeb cestovního ruchu (zcela nebo zčásti a podle platebních podmínek poskytovatele služeb cestovního ruchu) přímo poskytovateli služeb cestovního ruchu v době rezervace prostřednictvím zabezpečeného on-line platebního systému (vše v rozsahu podpory vaší banky). V případě některých produktů a služeb Windsoul s.r.o.  zprostředkovává (prostřednictvím třetích stran např. služba zprostředkování plateb) možnost zaplacení příslušného produktu nebo služby pro a jménem poskytovatele služeb cestovního ruchu (Windsoul.cz  nikdy nejedná ani nefiguruje jako e-commerce obchodník – merchant of record). Platba je bezpečně zpracována třetí stranou a odvedena přímo z Vaší kreditní/debetní karty nebo bankovního účtu na bankovní účet. Jakákoliv platba převedená poskytovateli služeb cestovního ruchu představuje platbu (částečnou platbu) za relevantní produkt nebo službu a tato částka představující definitivní vypořádání nemůže být zpět navrácena.

Upozorňujeme, že v případě některých (nevratných) rezervací a speciálních nabídek mohou poskytovatelé služeb cestovního ruchu vyžadovat platbu předem bankovním převodem (pokud je to možné) nebo platební kartou, na které může být provedena předběžná autorizace nebo z ní stažena platba (někdy bez nároku na vrácení peněz). Před dokončením rezervace služeb v cestovního ruchu si prosím důkladně přečtěte podmínky vztahující se na vámi vybraný produkt nebo službu. Společnost Windsoul s.r.o.  nenese odpovědnost za žádné (oprávněné, (údajně) neoprávněné nebo nesprávné) stržení platby poskytovatelem služeb cestovního ruchu a není možné si nárokovat vrácení částky za oprávněné stržení platby z vaší platební karty poskytovatelem služeb cestovního ruchu (včetně předplacených rezervací, nevyužití služby a oprávněných storno poplatků).

V případě podvodu nebo neoprávněného použití platební karty třetími stranami většina bank a společností vydávajících platební karty nese riziko s tím spojené, v některých případech se vyžaduje spoluúčast (obvykle ve výši 50 EUR, nebo odpovídající částka ve Vaší místní měně). Pokud Vám společnost, která vydala vaši platební kartu nebo banka spoluúčast naúčtuje z důvodu, že došlo k neoprávněným transakcím v důsledku vytvoření rezervace na naší platformě, tuto spoluúčast Vám proplatíme až do výše 50 EUR (nebo odpovídající částka ve vaší místní měně). Aby mohlo dojít k odškodnění vzniklé škody, nahlaste událost poskytovateli platební karty (v souladu s jeho podmínkami a postupy) a nás neprodleně kontaktujte e-mailem na (radek@windsoul.cz). V předmětu e-mailu uveďte „zneužití platební karty“ a pošlete nám příslušné dokumenty, ze kterých je patrná naúčtovaná spoluúčast (např. podmínky společnosti, která vaši platební kartu vydala). Náhrada škody se vztahuje pouze na ty rezervace, které byly vytvořeny s použitím platební karty na zabezpečeném serveru Windsoul s.r.o. a na případy neoprávněného použití platební karty z naší nedbalosti a bez vašeho zavinění během používání našeho zabezpečeného serveru.

6. Platba předem, zrušení rezervace, nedojezd a důležité informace
Provedením rezervace služeb cestovního ruchu u poskytovatele služeb cestovního ruchu souhlasíte s platnými podmínkami zrušení rezervace a nedostavení se a s dalšími (dodacími) podmínkami poskytovatele služeb cestovního ruchu, které se mohou vztahovat na vaši rezervaci služeb cestovního ruchu (včetně informací poskytnutých poskytovatelem služeb cestovního ruchu a uvedených v sekci Nepřehlédněte a Je dobré vědět na naší platformě), dále včetně poskytovaných služeb a/nebo produktů nabízených poskytovatelem služeb cestovního ruchu (dodací/nákupní/přepravní podmínky a podmínky použití si můžete vyžádat od poskytovatele služeb cestovního ruchu). Všeobecné podmínky zrušení rezervace a nedostavení se jsou uvedeny na stránce s informacemi o konkrétním poskytovateli služeb cestovního ruchu, v průběhu rezervace a v e-mailu s potvrzením rezervace nebo na kuponu (pokud relevantní). Upozorňujeme Vás, že některé ceny, vstupné a speciální nabídky nepřipouští možnost zrušení nebo změny rezervace či navrácení ceny. V případě zrušení rezervace, za kterou byl vybrán storno poplatek nebo v případě nedostavení, se mohou být poskytovatelem služeb cestovního ruchu účtovány příslušné poplatky městu nebo turistická daň. Před provedením rezervace si proto, prosím, důkladně přečtěte informace o Vámi vybraném produktu, nebo službě, které mohou zmiňovat takové podmínky. Zkontrolujte si, prosím, podrobně informace o rezervaci Vámi vybraného produktu nebo služby týkající se těchto podmínek před vytvořením rezervace. Upozorňujeme Vás, že rezervace služeb cestovního ruchu, která vyžaduje platbu předem nebo (úplné nebo částečné) předplatné, může být zrušena (bez předchozího varování nebo oznámení o nezaplacení platby), pokud příslušnou (zbývající) částku není možné v plné výši odvést ve stanoveném platebním termínu v souladu s příslušnými platebními podmínkami poskytovatele služeb cestovního ruchu a dané rezervace. Podmínky související s předplacením a stornem rezervace se mohou u jednotlivých produktů a služeb cestovního ruchu lišit. Přečtěte si prosím pozorně na naší platformě důležité informace uvedené u jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo ve spodní části stránky s produktem či službou nabízenou poskytovatelem na naší platformě) a důležité informace v potvrzení rezervace. Mohou zde být uvedeny dodatečné podmínky poskytovatele služeb cestovního ruchu (např. co se týče věkových omezení zálohy, storno podmínek a příplatků za skupinovou rezervaci, přístýlek, snídaně, ubytování s domácími mazlíčky a přijímaných typů karet.) Za opožděné platby, nesprávné bankovní údaje, údaje debetní nebo kreditní karty, neplatné kreditní nebo debetní karty nebo nedostatečné finanční prostředky nesete riziko vy, a proto nebudete mít nárok na vrácení jakékoliv (nevratné) předplacené částky, pokud s tím poskytovatel služeb cestovního ruchu nebude souhlasit nebo nedovolí jinak v souladu se storno podmínkami a podmínkami předplatby.

Pokud si přejete prohlédnout, změnit nebo zrušit Vaši rezervaci služeb cestovního ruchu, vraťte se prosím k Vašemu e-mailovému potvrzení rezervace a následujte uvedené instrukce. Upozorňujeme Vás, že poskytovatel služeb cestovního ruchu Vám může účtovat storno poplatek v souladu s jeho storno podmínkami, podmínkami předplatného a podmínkami nedostavení se. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli storno podmínky, podmínky předplatného a podmínky nedostavení se před vytvořením rezervace a nezapomněli včas zaplatit zbývající splátky v souladu s podmínkami dané rezervace.

Pokud se v den svého příjezdu dostavíte pozdě nebo až další den, (včas / ihned) o tom poskytovatele služeb cestovního ruchu informujte, aby personál věděl, kdy Vás mají očekávat, a aby se tak předešlo tomu, že by Vaše rezervace služeb cestovního ruchu byla zrušena, nebo by vám byl účtován poplatek za nedostavení se. Informovat poskytovatele služeb cestovního ruchu Vám může v případě potřeby pomoci náš Zákaznický servis. Windsoul s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za důsledky Vašeho pozdního příjezdu, ani za zrušení rezervace či poplatek za nedostavení se účtovaný poskytovatelem služeb cestovního ruchu.

7. (Další) korespondence a komunikace
Dokončením rezervace služeb cestovního ruchu souhlasíte s tím, že od nás obdržíte

(i) e-mail posílaný krátce před datem příjezdu, s informacemi o dané destinaci a nabídkami souvisejícími s Vaší rezervací služeb cestovního ruchu a místem pobytu (včetně nabídek třetích stran, které jste si sám/sama aktivně vyžádal/a), a

(ii) e-mail, který posíláme po ukončení Vašeho pobytu v ubytovacím zařízení, s žádostí o vyplnění hodnocení tohoto zařízení. Přečtěte si, prosím, naše Zásady ochrany soukromí a použití cookies, kde najdete více informací o tom, jak Vás můžeme kontaktovat.

Windsoul s.r.o. odmítá jakoukoliv odpovědnost za veškerou komunikaci s a směřující od poskytovatele služeb cestovního ruchu na nebo prostřednictvím své platformy. Nelze vyvozovat žádná práva z jakéhokoli požadavku zaslaného poskytovateli nebo z komunikace s poskytovatelem služeb cestovního ruchu nebo z (jakékoli formy) potvrzení o přijetí jakékoli komunikace nebo požadavku. Windsoul s.r.o nemůže zaručit, že jakýkoli požadavek nebo komunikace budou (náležitě a včas) doručeny / přečteny, splněny, vykonány nebo akceptovány poskytovatelem služeb cestovního ruchu.

Aby bylo možné náležitě dokončit a zaručit Vaši rezervaci služeb cestovního ruchu, je třeba, abyste správně zadal/a svou e-mailovou adresu. Neneseme zodpovědnost za (a nemámě žádnou povinnost ověřovat) jakoukoli nesprávně nebo chybně zadanou e-mailovou adresu nebo nepřesné či nesprávné (mobilní) telefonní číslo nebo číslo kreditní karty.

Jakékoliv uplatnění nároku nebo podání stížnosti vůči Windsoul.cz nebo v souvislosti se službou zprostředkování musí být provedeno do 30 dnů od stanoveného dne využití produktu nebo služby (např. termín odjezdu z ubytování). Jakékoliv uplatnění nároku nebo podání stížnosti po uplynutí 30denní lhůty může být zamítnuto a žadatel tak ztrácí svůj nárok na kompenzaci (za škody nebo finanční výdaje).

V důsledku neustálých aktualizací a úprav cen a dostupnosti důrazně doporučujeme pořizování snímků obrazovky během vytváření rezervace, které budou (v případě potřeby) v dané situaci sloužit ve váš prospěch.

8. Pořadí ubytovacích zařízení,
Program pro preferovaná ubytovací zařízení, hvězdičky a hodnocení poskytnutá hosty

Výchozí nastavení pořadí poskytovatelů služeb cestovního ruchu na naší platformě je „windsoul.cz doporučuje" (může být také formulováno jinak); toto je výchozí pořadí. Upozorňujeme, že výchozí pořadí je definováno komplexním, neustále se vyvíjejícím systémem (algoritmem), který bere v potaz velké množství kritérií, nastavených tak, aby byla co nejoptimálnější. Aktuální pořadí se bude pro každého návštěvníka při každém vyhledávání lišit z důvodu použití mnoha kritérií, jakými je například oblíbenost ubytovacího zařízení u hostů (hodnocení hostů), záznamy zákaznického servisu (včetně počtu a povahy stížností hostů), data o rezervacích (počet rezervací a storen, míra konverze, překročení rezervační kapacity, dostupnost atd.) a historie vyhledávání. V algoritmu pro výchozí pořadí je také zohledněna včasná platba provize ubytovacím zařízením a její výše. Upozorňujeme, že návštěvníkům nabízíme také jiné způsoby řazení poskytovatelů služeb cestovního ruchu. Návštěvník může použít řazení například od nejnižší ceny, podle hodnocení, typu ubytování atd.

U některých spotů nabízí Windsoul.cz Program pro preferovaná ubytovací zařízení a za toto přednostní zařazení platí vyšší provizi. Mezi preferované poskytovatele služeb cestovního ruchu mohou být zařazeni pouze ti, kteří splňují a dodržují jistá kritéria.

Windsoul.cz a poskytovatel služeb cestovního ruchu jsou oprávněni z jakéhokoli důvodu (včetně porušení smlouvy nebo (ohlášeného) bankrotu) vztah ukončit za náležitého dodržení příslušné výpovědní lhůty, na níž se strany dohodly.

9. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
V souladu s omezeními stanovenými v těchto smluvních podmínkách a v rozsahu povoleném zákonem odpovídáme pouze za přímé škody, které jste skutečně utrpěl/a, zaplatil/a nebo které Vám vznikly v souvislosti s prokazatelnými nedostatky při plnění našich povinností souvisejících s poskytováním služeb, a to do celkové výše celkové ceny Vaší rezervace, jak je uvedena v e-mailu s potvrzením rezervace služeb cestovního ruchu (ať už jde o jeden případ, nebo řadu souvisejících případů).

V rozsahu povoleném zákonem, my ani kterýkoliv z našich úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, dceřiných společností, přidružených společností, distributorů, přidružených (distribučních) partnerů, licencovaných partnerů, agentů a jiných účastníků podílejících se na tvorbě, sponzorování a propagaci stránky a jejího obsahu jiným způsobem však nebude odpovědný za a) jakoukoli trestní, zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, výrobní ztrátu, ušlý zisk, ztrátu příjmů, ztrátu smlouvy, ztrátu nebo škodu na dobré pověsti nebo reputaci, ztrátu nároku, b) jakoukoli nepřesnost týkající se (popisných) informací (včetně cen, dostupnosti a klasifikace) o poskytovateli služeb cestovního ruchu na naší platformě, c) služby poskytnuté nebo produkty nabízené poskytovatelem služeb cestovního ruch, d) žádné (přímé, nepřímé, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěl/a, které Vám vznikly nebo které jste zaplatil/a na základě, jako důsledek nebo v souvislosti s užíváním, neschopností užívat nebo prodlením naší platformy nebo e) jakékoli (osobní) zranění, smrt, poškození majetku nebo další (přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo vynaložené či zaplacené náklady, ať už v důsledku (právních) úkonů, chyb, porušení, (závažné) nedbalosti, úmyslného pochybení , opomenutí, neprovedení úkonu, nesprávné interpretace, přečinu nebo přesně vymezené odpovědnosti, kterou lze (zcela nebo částečně) přičíst poskytovateli služeb cestovního ruch nebo kterémukoliv z našich obchodních partnerů (jejich zaměstnancům, ředitelům, členům představenstva, jednatelům, zástupcům, subdodavatelům nebo přidruženým společnostem), jejichž produkty nebo služby jsou (přímo či nepřímo) nabízené nebo zveřejněné na naší nebo prostřednictvím naši platformy, včetně odpovědnosti za (částečné) zrušení rezervace, překročení rezervační kapacity, stávky, zásahu vyšší moci nebo jiných událostí mimo naši kontrolu.

Společnost Windsoul s.r.o. není odpovědná (a vzdává se jakékoli odpovědnosti) za používání, platnost, kvalitu, přiměřenost, vhodnost, dostupnost a aktuálnost služeb cestovního ruchu. V tomto směru neposkytuje žádná stanoviska, záruky a podmínky, ať již určené zákonem, implicitní nebo určené jiným způsobem, včetně jakýchkoliv implicitních záruk týkajících se kvality služeb či produktu, plagiátorství nebo vhodnosti pro určitý účel. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že výlučně daný poskytovatel služeb cestovního ruchu je zodpovědný a bere na sebe veškerou odpovědnost související se službami cestovním ruchu (včetně jakýchkoliv záruk a stanovisek učiněných poskytovatelem služeb cestovního ruchu). Windsoul s.r.o. neprodává služby cestovního ruchu. Stížnosti a žádosti týkající se služeb cestovního ruchu (včetně těch, které se týkají nabídnuté (speciální/akční) ceny, podmínek nebo speciálních požadavků od zákazníka) budou zpracovány přímo poskytovatelem služeb cestovního ruchu. Společnost Windsoul s.r.o. není odpovědná a zříká se jakékoli odpovědnosti v případě zmíněných stížností, nároků a závazků (týkajících se produktu).

Ať už Vám poskytovatel služeb cestovního ruchu naúčtoval platbu za službu cestovního ruchu, či nikoliv, nebo pokud zprostředkováváme platbu za službu cestovního ruchu nebo poplatky my, souhlasíte a berete na vědomí, že poskytovatel služeb cestovního ruchu je ve všech případech zodpovědný za stržení a zadržení částky sloužící k úhradě vyžadovaných daní, kterou odešle příslušným daňovým orgánům, a která se odvíjí od celkové ceny (služeb cestovního ruchu) nebo poplatků. Windsoul s.r.o. nefiguruje jako e-commerce obchodník (merchant of record) v případě žádného produktu nebo služby, které jsou k dispozici prostřednictvím platformy.

Nahráním fotografií/obrázků do našeho systému (například, v případě, že je chcete připojit k hodnocení) potvrzujete, zaručujete a souhlasíte, že jste majitelem vlastnických práv k fotografiím/obrázkům a dále souhlasíte, že Windsoul.cz může nahrané fotografie/obrázky použít na své (mobilní) webové stránce a v aplikacích a (online/offline) reklamních materiálech a publikacích a podle uvážení společnosti Windsoul.cz. Společnosti Windsoul.cz udělujete nevýlučné, celosvětově platící, neodvolatelné, nepodmíněné, trvalé právo a licenci k použití, reprodukování, zobrazování, distribuci, sublicencování, komunikaci a zpřístupnění fotografií/obrázků tak, jak společnost Windsoul.cz uzná za vhodné. Nahráním těchto fotografií/obrázků osoba, která je nahrála, přijímá plnou právní a morální odpovědnost za jakékoli a veškeré případné právní nároky třetích stran (včetně, ale ne výlučně, nároků majitelů ubytovacích zařízení) související se zveřejněním a použitím fotografií/obrázků společností Windsoul.cz. Společnost Windsoul.cz nevlastní a není zodpovědná za schvalování nahraných fotografií/obrázků. Za pravdivost, platnost a právo použít všechny fotografie/obrázky odpovídá osoba, která obrazový materiál/fotografie nahrála, nikoli Windsoul.cz. Společnost Windsoul.cz nevlastní a není zodpovědná za schvalování nahraných fotografií/obrázků. Osoba, která nahrála obrazový materiál/fotografie zaručuje, že obrazový materiál neobsahuje žádné viry, parazitický program Trojský kůň nebo infikované soubory, ani pornografický, ilegální, obscénní, diskriminační nebo nevhodný obsah a neporušuje práva žádné třetí strany (práva duševního vlastnictví, autorské právo nebo soukromí). Fotografie/obrázky, které nevyhovují výše zmíněným kritériím, nebudou zveřejněny a/nebo mohou být kdykoliv a bez předchozího upozornění společností Windsoul.cz odstraněny či vymazány.

10. Práva duševního vlastnictví
Pokud není uvedeno jinak, software požadovaný pro naše služby, nebo k dispozici a užívaný na naší platformě, a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) obsahu a informací na naší platformě jsou vlastněny společností Windsoul s.r.o, jejími dodavateli nebo poskytovateli služeb cesrovního ruchu.

Windsoul s.r.o je výhradním vlastníkem všech práv, právních nároků a podílů (vyplývajících z duševního vlastnictví), (vzhledu a uživatelského aspektu, včetně infrastruktury) platformy, kde je služba k dispozici. Vy proto nemáte, bez našeho výslovného svolení v psané formě, oprávnění kopírovat, provádět web-scraping, vytvářet odkazy (hypertextové / přímé), publikovat, propagovat, integrovat, používat, kombinovat, sdílet nebo jakýmkoliv jiným způsobem využívat obsah (včetně jeho překladu a hodnocení hostů) nebo naši značku. Proto tímto odstupujete, vzdáváte se a předáváte ve prospěch Windsoul.cz veškerá práva týkající se (celkového nebo částečného) použití nebo kombinování našeho (přeloženého) obsahu (včetně hodnocení hostů) nebo jakákoliv práva duševního vlastnictví webové stránky a všeho (přeloženého) obsahu nebo hodnocení hostů. Jakékoliv nezákonné použití nebo jakékoliv výše zmíněné jednání nebo chování bude považováno za vážné porušení práv duševního vlastnictví (včetně autorských práv a autorských práv vztahujících se na databáze)

11. Různé
V rozsahu povoleném zákonem se tyto podmínky a poskytování našich služeb řídí a vykládá v souladu s Českým právem a jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s těmito smluvními podmínkami a našimi službami bude předložen výhradně příslušnému soudu v Praze, v České Republice.

Původní verze těchto smluvních podmínek v českém jazyce byla přeložena do dalších jazyků. Přeložené verze jsou pouze informační a nevážou se na ně žádné právní povinnosti. V případě nesrovnalostí, pokud jde o obsah nebo interpretaci těchto smluvních podmínek, nebo rozpornosti anglické verze smluvních podmínek a verze přeložené do jiného jazyka, jsou za platné, směrodatné a rozhodující v rozsahu povoleném zákonem považovány smluvní podmínky v češtině. Česká verze je k dispozici na naší platformě, nebo vám ji můžeme poslat na základě Vaší písemné žádosti.

Pokud se jakákoli část těchto smluvních podmínek stane neplatnou, právně neúčinnou nebo nezavazující, ostatní části těchto podmínek platnosti nepozbývají. V takovém případě se nicméně bude neplatné ustanovení prosazovat v plném rozsahu dle příslušného zákona a vy přijmete opatření s podobným účinkem, který mělo neplatné, právně neúčinné nebo nezavazující opatření, v souladu s obsahem a účelem těchto smluvních podmínek.

12. O společnosti Windsoul.cz a servisních společnostech
Služba zprostředkování je poskytována společností Windsou s.r.o., která podléhá Českému právu, své sídlo má na adrese Dlouhá 732/31 Staré město, 110 00, Praha, Česká Republika.

live the kiteboarding happiness
Logo

live the kiteboarding

happiness

live the kiteboarding happiness
Logo

live the kiteboarding

happiness

live the kiteboarding happiness
Logo

live the kiteboarding

happiness

Upozornění
Zavřít

Zvolte dopravu

výběr místa doletuNajděte si místo odletu, která Vám nejvíce vyhovuje

 • Anguilla
 • Antigua a Barbuda
 • Argentina
 • Aruba
 • Austrálie
 • Bahamy
 • Barbados
 • Belgie
 • Belizé
 • Bolívie
 • Bonaire
 • Brazílie
 • Britské Panenské ostrovy
 • Cookovy ostrovy
 • Costa Rica
 • Curacao
 • Černá Hora
 • Česká republika
 • Dominikánská republika
 • Egypt
 • Ekvádor
 • Fiji
 • Filipíny
 • Francie
 • Francouzská Polynésie
 • Gaudeloupe
 • Hawai
 • Holandsko
 • Honduras
 • Chille
 • Chorvatsko
 • Indie
 • Indonésie
 • Itálie
 • Izrael
 • Jamajka
 • Jihoafrická republika
 • Kanárské ostrovy
 • Kapverdské ostrovy
 • Keňa
 • Kolumbie
 • Kuba
 • Kypr
 • Libanon
 • Madagaskar
 • Maďarsko
 • Maledivy
 • Maroko
 • Martinik
 • Mauricius
 • Mexiko
 • Mozambik
 • Namíbie
 • Německo
 • Nikaragua
 • Nový Zéland
 • Omán
 • Panama
 • Peru
 • Polská republika
 • Portoriko
 • Portugalsko
 • Řecko
 • Salvádor
 • Seychely
 • Slovenská republika
 • Spojené arabské Emiráty
 • Spojené státy Americké
 • Sri lanka
 • Svatá Lucie
 • Svatý Martin
 • Svatý Vincenc a Grenadiny
 • Španělsko
 • Švýcarsko
 • Tahiti
 • Tanzánie
 • Thajsko
 • Tchaj-wan
 • Tunis
 • Turecko
 • Turks and Caicos
 • Uruguay
 • Vanuatu
 • Velká Británie
 • Venezuela
 • Vietnam
Zavřít Potvrdit
Potřebujete poradit?

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít
Registrace

Z důvodu zabezpečení Vašeho účtu prosím zvolte heslo, které bude obsahovat následující:

 • Alespoň jedno velké písmeno.
 • Alespoň jedno malé písmeno.
 • Alespoň jedno číslo.
 • Minimální délka 8 znaků.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.